Risk Quant
ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO
RISKQUANT
Trang_Chủ
HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO CHO TTCK VIỆT NAM


Rủi ro của các chỉ số thị trường

Chỉ số VaR95 VaR99 ES95 ES99 Volatility SemiVariance
VN-Index -1.81 -3.16 -2.73 -4.23 18.12 0.01
HNX-Index -2.15 -3.79 -3.3 -4.91 21.22 0.01

Rủi ro của cổ phiếu

Mã cổ phiếu: HOSE HNX

Top cổ phiếu rủi ro lớn/nhỏ nhất

Top HOSE HNX


(Dữ liệu là giá tham chiếu của 1001 ngày giao dịch gần nhất, nếu số ngày ít hơn thì tính từ ngày lên sàn

Hàng ngày, hệ thống tự động bổ sung dữ liệu và tính lại các độ rủi ro)
Value At Risk (Ngưỡng rủi ro): VaR95 (VaR99) của danh mục (cổ phiếu, chỉ số thị trường, giá vàng, tiền tệ,…) là một con số, cho biết có 95% (99%) khả năng, lợi suất của danh mục trong một-ngày-tới sụt giảm không quá bao nhiêu %.

Nói cách khác, VaR cho biết trong tình huống bình thường thì danh mục sụt giảm không quá bao nhiêu %. Hệ thống tính VaR theo phương pháp mô phỏng lịch sử.

Expected shortfall (Thâm hụt kỳ vọng): ES95 (ES99) của danh mục là một con số, cho biết có 5% (1%) khả năng, lợi suất của danh mục trong một-ngày-tới sụt giảm tối đa trung bình là bao nhiêu %. Khi ES chỉ hiển thị ---, cho biết trong dữ liệu không có ngày sụt giảm dưới VaR.

Nói cách khác, ES cho biết trong tình huống xấu thì danh mục sụt giảm trung bình là bao nhiêu %. Hệ thống tính ES theo phương pháp mô phỏng lịch sử.

Volatility (Độ biến động): Volatility (lịch sử) cho biết mức độ biến động của danh mục. Nói chung, nếu Volatility dưới 20% có thể xem là biến động ở mức thấp, trên 40% có thể xem là ở mức cao.

Volatility cũng được xem là một thước đo rủi ro tương tự như Variance (phương sai) hay Standard Deviation (độ lệch chuẩn). Volatility càng cao thì danh mục được xem có độ rủi ro càng cao.

Semivariance (Nửa phương sai): Semivariance (cho chuỗi lợi suất) là thước đo rủi ro tương tự như Variance hay Standard Deviation nhưng chỉ tính cho các lợi suất thấp hơn trung bình.

Semivariance càng cao thì danh mục được xem có độ rủi ro càng cao. Semivariance là thước đo tốt hơn Variance khi phân phối của chuỗi lợi suất không có tính đối xứng.


Hệ thống được xây dựng bởi các giảng viên Bộ môn Toán
Trường Đại học Thương mại - 2012